آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-06-14

عنوان : ( The content analysis of the books… )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

The study attempts to investigate..

کلمات کلیدی

content
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006856,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {The content analysis of the books…},
booktitle = {آموزش و یادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {content analysis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The content analysis of the books…
%A پیش قدم, رضا
%J آموزش و یادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]