بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران )

نویسندگان: مجید علومی بایگی , علی کریم پور , ناصر پریز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, تجدید ساختار, ایمنی در سیستمهای قدرت, سرویسهای جانبی, عدم قطعیت در سیستمهای قدرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006860,
author = {علومی بایگی, مجید and کریم پور, علی and پریز, ناصر},
title = {بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {تجدید ساختار، ایمنی در سیستمهای قدرت، سرویسهای جانبی، عدم قطعیت در سیستمهای قدرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران
%A علومی بایگی, مجید
%A کریم پور, علی
%A پریز, ناصر
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]