بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق )

نویسندگان: یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , علی کریم پور , جعفر عبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق صورت گرفته است

کلمات کلیدی

, تولید پراکنده, موتور گاز سوز, خرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006861,
author = {محمدیان روشن, یاسر and رئوف شیبانی, هانی and کریم پور, علی and عبادی, جعفر},
title = {تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تولید پراکنده، موتور گاز سوز، خرید تضمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق
%A محمدیان روشن, یاسر
%A رئوف شیبانی, هانی
%A کریم پور, علی
%A عبادی, جعفر
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]