بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک )

نویسندگان: مجتبی کاهنی , علی کریم پور , هانی رئوف شیبانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک بررسی شده است

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی واحدها, تکنیک های خطی سازی, روش ترکیبی صفر و یک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006862,
author = {مجتبی کاهنی and کریم پور, علی and رئوف شیبانی, هانی},
title = {پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی واحدها، تکنیک های خطی سازی، روش ترکیبی صفر و یک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیاده سازی قیود غیر خطی برنامه ریزی واحدها در بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک
%A مجتبی کاهنی
%A کریم پور, علی
%A رئوف شیبانی, هانی
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]