آموزش زبان و ادبیات انگلیسی , 2008-02-17

عنوان : ( CDA, critical thinking )

نویسندگان: رضا پیش قدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

CDA, critical thinking

کلمات کلیدی

, CDA, critical
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006871,
author = {پیش قدم, رضا},
title = {CDA, critical thinking},
booktitle = {آموزش زبان و ادبیات انگلیسی},
year = {2008},
location = {رودهن, ايران},
keywords = {CDA; critical thinking},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T CDA, critical thinking
%A پیش قدم, رضا
%J آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
%D 2008

[Download]