پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( مطالعه اثر استفاده از نمکهای انیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیائی سرم گاو شیری )

نویسندگان: مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه اثر استفاده از نمکهای انیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیائی سرم گاو شیری

کلمات کلیدی

, گاو شیری, نمکهای آنیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006879,
author = {مهری, مهرداد},
title = {مطالعه اثر استفاده از نمکهای انیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیائی سرم گاو شیری},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گاو شیری- نمکهای آنیونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر استفاده از نمکهای انیونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخصهای بیوشیمیائی سرم گاو شیری
%A مهری, مهرداد
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]