پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder )

نویسندگان: بابک خرمیان طوسی , نیما فرزانه , مسعود طالب خان گروسی , مهرداد مهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder

کلمات کلیدی

مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006880,
author = {خرمیان طوسی, بابک and فرزانه, نیما and طالب خان گروسی, مسعود and مهری, مهرداد},
title = {مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات تجویز hcg و gnrh و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری repeat breeder
%A خرمیان طوسی, بابک
%A فرزانه, نیما
%A طالب خان گروسی, مسعود
%A مهری, مهرداد
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]