یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران , 2009-05-13

عنوان : ( A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2 )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , جلال شخص امام پور , منیره براتی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2

کلمات کلیدی

A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006926,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and شخص امام پور, جلال and براتی مقدم, منیره},
title = {A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T A Study on the Role of Ethylene Glycol to Alcohol Ratio on Synthesize of Nano Size SnO2
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A شخص امام پور, جلال
%A براتی مقدم, منیره
%J یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
%D 2009

[Download]