نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05

عنوان : ( بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع )

نویسندگان: کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجموعه ای از آزمایشات برای بررسی اثرتغییر شکل بستربرانتقال بارکف در یک کانال آزمایشگاهی باقابلیت شیب پذیری وتحت شرایط جریان غیرماندگارانجام شد. هیدروگرافهای تولیدی ازنوع مثلثی وتغییرات دبی حداکثر آن بین 30تا45لیتر برثانیه برواحد عرض انتخاب گردید. ذرات ازجنس کوارتزبا=1.5mm d50 وآب تمیز از بالا دست درنظر گرفته شد .نتایج نشان داد باورود جریان فرسایش قابل ملاحظه ای در ابتدای بستربوجود آمده و تغییرفرم بستر سبب مقاومت قابل توجهی دربرابر جریان می شود روند فرسایش با گذشت زمان کمی کاهش می یابد. فرم بستر مرتبا درحال تغییر بوده وذرات کف به پایین دست منتقل می شوند. علیرغم افزایش شرایط تلاطمی جریان با نزدیک شدن جریان به مقدار حداکثر وافزایش عمق جریان عدد فرود کم و فرسایش بسترکاهش می یابد در این پروسه بدلیل تغییر تراز بستر در طول آن عدد فرود در هر نقطه از بستر با سایر نقاط متفاوت بوده وذرات بستر بصورت یک موج پیش رونده به سمت پایین دست حرکت می نماید. روند تغییرات ضریب مقاومت بسترf برگشت پذیری نشان می دهد. روابط موجود در مورد تغییر تراز بستر با اصلاحاتی می تواند برای پیش بینی تراز بستر بکار رود.

کلمات کلیدی

, رودخانه فصلی سیلاب ناگهانی, بارکف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006937,
author = {اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع},
booktitle = {نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {رودخانه فصلی سیلاب ناگهانی- بارکف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع
%A اسماعیلی, کاظم
%J نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
%D 2008

[Download]