چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2008-01-29

عنوان : ( طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم )

نویسندگان: ارمغان اسحقی , میرمجتبی میرصالحی , امیررضا عطاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک سوییچ تمام نوری با استفاده از ایجاد خاصیت غیر خطی در تزویج کننده جهتی بلور فوتونی و بهره بردن از یک ساختار خم موجبری با بازده بالا طراحی و تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, بلور فوتونی , تزویج کننده جهتی, خاصیت غیر خطی, سوییچ تمام نوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006946,
author = {اسحقی, ارمغان and میرصالحی, میرمجتبی and عطاری, امیررضا},
title = {طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران},
year = {2008},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {بلور فوتونی ، تزویج کننده جهتی، خاصیت غیر خطی، سوییچ تمام نوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و تحلیل سوئیچ تمام نوری بلور فوتونی با طول کم
%A اسحقی, ارمغان
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A عطاری, امیررضا
%J چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
%D 2008

[Download]