پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2005-08-24

عنوان : ( برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون )

نویسندگان: عبدالرحیم بادامچی زاده , مهدی دوست پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرض کنیم در جامعه، نوعی بیماری مسری خاص در حال شیوع است و این بیماری به گونه ای است که هر فرد بعد از ابتلا به آن تا مدت زمان خاصی متواند سایر افراد را مبتلا کند. یکی از روش های ریشه کن کردن بیماری، واکسینه کردن همه افراد جامعه در مقابل آن است. در بعضی موارد بدلیل محدودیت زمانی، مالی، مکانی و غیره نمی توان همه افراد را واکسینه کرد. در این مقاله با استفاده از مدل فرآیند شاخه ای گالتون-واتسون تعیین می کنیم که چه نسبتی از جامعه باید واکسینه شود تا بیماری ریشه کن شود.

کلمات کلیدی

, فرآیند شاخه ای, روش ناپارامتری, روش حداقل مربعات شرطی, برآوردگر درستنمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006952,
author = {بادامچی زاده, عبدالرحیم and دوست پرست, مهدی},
title = {برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون},
booktitle = {پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2005},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {فرآیند شاخه ای، روش ناپارامتری، روش حداقل مربعات شرطی، برآوردگر درستنمایی ماکسیمم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد میانگین توزیع انتشار در فرآیند گالتون-واتسون
%A بادامچی زاده, عبدالرحیم
%A دوست پرست, مهدی
%J پنجمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2005

[Download]