شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2008-05-13

عنوان : ( افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای )

نویسندگان: محمد دانائی , امیررضا عطاری , میرمجتبی میرصالحی , ساسان ناصح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بهینه سازی ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای به منظور افزایش گاف فرکانسی کامل در آنها پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, کریستال فوتونی تیغه ای, گاف فرکانسی کامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006956,
author = {دانائی, محمد and عطاری, امیررضا and میرصالحی, میرمجتبی and ناصح, ساسان},
title = {افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کریستال فوتونی تیغه ای، گاف فرکانسی کامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش گاف کامل در ساختارهای کریستال فوتونی تیغه ای
%A دانائی, محمد
%A عطاری, امیررضا
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A ناصح, ساسان
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2008

[Download]