بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت , 2008-12-30

عنوان : ( سعید نفیسی و تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سعید نفیسی دومین کسی است که در ایران تاریخ بیهقی را تصخیخ کرده است. تصحیح او. با وجود آن که بر اساس تعداد کمی نسخه خطی صورت گرفته یکی از مهمترین تصحیح های بیهقی است که فیاض هم از آن استفاده گرده است. نفیسی علاوه برا ین تعلیقات مفصلی بر تاریخ بیهقی نوشته است که مورد استفاده بیهقی پژوهان قرار گرفته است. در این مقاله اهمیت نفیسی در کار نصحیح بیهقی و تاثیری که بر روند بیهقی پژوهی داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در کتاب جشن نامه استاد اسماعیل سعادت که از طرف فرهنگسناتان زبان وادب فارسی منتشر شده به چاپ رسیده است.

کلمات کلیدی

, سعید نفیسی , تاریخ بیهقی , تصحیح,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006963,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {سعید نفیسی و تاریخ بیهقی},
booktitle = {بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سعید نفیسی - تاریخ بیهقی - تصحیح- فیاض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سعید نفیسی و تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J بزرگداشت استاد اسماعیل سعادت
%D 2008

[Download]