دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران , 2008-05-13

عنوان : ( شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving) )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی , محسن پاکیزه سرشت , روح الله شکری , کمال محمدی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving)

کلمات کلیدی

شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006964,
author = {موسوی, سیدمحمود and محسن پاکیزه سرشت and شکری, روح الله and محمدی فرد, کمال},
title = {شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving)},
booktitle = {دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی تزریق DME به گاز طبیعی جهت عملیات رفع بیشینه مصرف (Pick shaving)
%A موسوی, سیدمحمود
%A محسن پاکیزه سرشت
%A شکری, روح الله
%A محمدی فرد, کمال
%J دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی ایران
%D 2008

[Download]