دومین همایش فن آوران نی شکر ایران , 2007-01-16

عنوان : ( صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون) )

نویسندگان: محمد الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی دیگر از راه های کاهش قیمت تمام شده محصول تولیدی، کاهش هزینه های تولید و مواد مصرفی می باشد. در این میان هزینه سوخت و تولید انرژی سهم عمده ای را در اقتصاد کارخانه و محیط زیست بازی می کند. مهمترین راه در صرفه جوئی انرژی در یک سیستم داشتن یک مدیریت انرژی صحیح استفاده از انرژی می‌باشد بطوریکه بتوان بر روی ورود و خروج انرژی در یک تصویر تمرکز نمود. در سیستم مصرف انرژی در کارخانه مشخص می‌گردد که بیشترین مصرف کننده، قسمت کریستالیزاسیون می‌باشد، که بطور معمول % 14 درصد انرژی مصرفی نسبت به نیشکر را در بر می‌گیرد. لذا باید سعی نمود که با بهینه نمودن قسمت اواپراسیون، امکان استفاده از سر بخارهای ضعیفتر را برای بخش کریستالزاسیون ایجاد نمود. اما همچنین ضروری می‌باشد که برای کاهش مصرف انرژی در قسمت کریستالزاسیون به موارد زیر توجه نمود : 1- شربت ورودی به قسمت کریستالزاسیون دارای مقدار ماده خشک (بریکس) بالایی باشد. 2- مقدار حداقل آب شستشو در سانتیرفوژها استفاده گردد. 3- پساب ها رقیق نگردند. 4- کلرس تهیه شده دارای مقدار ماده خشک بالایی (بریکس) باشد. 5- مدیریت صحیح در قسمت طباخی 6- استفاده از تکنولوژی و صنعت پیشرفته تر اما در این راستا نیز باید توجه داشت که برای استفاده بهتر و مفید تر از انرژی حتما لازم نمی‌باشد که برنامه جدید و پر هزینه‌ای را اجرا نمود، بلکه باید شرایط را به بهترین صورت ممکن بهینه نمود. با بررسی وضعیت موجود و استفاده از سیستم مدل سازی می‌توان براحتی نه تنها در مصرف انرژی صرفه جوئی نمود، بلکه باعث افزایش تولید چه از نظر کمی و چه کیفی گردید.

کلمات کلیدی

, انرژی, کریستالیزاسیون, مصرف بخار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006973,
author = {الهی, محمد},
title = {صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون)},
booktitle = {دومین همایش فن آوران نی شکر ایران},
year = {2007},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {انرژی، کریستالیزاسیون، مصرف بخار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صرفه جوئی انرژی در صنعت قند نیشکری (کریستالیزاسیون)
%A الهی, محمد
%J دومین همایش فن آوران نی شکر ایران
%D 2007

[Download]