پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی

کلمات کلیدی

مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006992,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آناتومیکی جیب حلقی اسب در درمانهای جراحی
%A محمدپور, احمدعلی
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]