پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار

کلمات کلیدی

مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006994,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آناتومیکی و تکنیکهای جراحی در بیماریهای ناویکولار
%A محمدپور, احمدعلی
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]