هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم )

نویسندگان: عبداله جمشیدی , اکرم قاسمی , اعظم محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: حیوانات مخزن اصلی بسیاری از سرتیپهای بیماریزای باکتری سالمونلا محسوب می گردند. گوشت طیور به عنوان عامل اصلی انتقال بیماری به انسان شناخته می شود. امروزه پاستوریزاسیون و استریزاسیون مواد غذایی با استفاده از اشعه مایکروویو در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی با پنج نوبت تکرار پاچین های مرغ ابتدا سالم سازی گردید و سپس در محیط براث حاوی تعداد مشخص از باکتری سالمونلا تایفی موریوم غوطه ور گردید و سپس در زمانهای طراحی شده (5-10-20-25-30-35 ثانیه) در مایکروویو قرار داده شد. بلا فاصله دمای قسمت مرکزی آن اندازه گیری و با استفاده از Template میزا آلودگی در واحد سطح مشخص گردید. در تابش اشعه به مدت 35 ثانیه که معادل تولید دمای مرکزی 72 درجه سانتیگراد بود، هیچ باکتری از سطح لاشه جداسازی نگردید که می توان این مرحله را معادل پاستوریزاسیون در نظر گرفت. بنابراین می توان توصیه نمود که در منازل قبل از بسته بندی و جهت نگهداری نسبتا طولانی مدت گوشت طیور در فریز آنرا بوسیله تابش اشعه مایکروویو پاستوریزه نمایند.

کلمات کلیدی

, سالمونلا تایفی موریوم, مایکروویو, گوشت طیور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007008,
author = {جمشیدی , عبداله and قاسمی, اکرم and محمدی, اعظم},
title = {استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سالمونلا تایفی موریوم، مایکروویو، گوشت طیور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از اشعه مایکروویو در کاهش آلودگی سطحی لاشه طیور به باکتری سالمونلا تایفی موریوم
%A جمشیدی , عبداله
%A قاسمی, اکرم
%A محمدی, اعظم
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]