اولین همایش کاربردهای زیست فناوری در صنعت و معدن , 2007-10-17

عنوان : ( تولید بیواتانل از ضایعات چوب )

نویسندگان: زینب خوانساری , عبدالمجید مسکوکی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تولید بیواتانل از ضایعات چوب، طی دو مرحله پیش فرآوری و تخمیر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, بیواتانل, ضایعات چوب, تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007024,
author = {خوانساری, زینب and عبدالمجید مسکوکی and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {تولید بیواتانل از ضایعات چوب},
booktitle = {اولین همایش کاربردهای زیست فناوری در صنعت و معدن},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {بیواتانل- ضایعات چوب- تخمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید بیواتانل از ضایعات چوب
%A خوانساری, زینب
%A عبدالمجید مسکوکی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J اولین همایش کاربردهای زیست فناوری در صنعت و معدن
%D 2007

[Download]