همایش منطقه ای صنایع غذایی , 2008-03-05

عنوان : ( روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج )

نویسندگان: رضا فرهوش , مریم رواقی دارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بنج دومین غله تولیدی در جهان است و در حال حاضردر بیش از 100 کشور با شرایط اقلیمی متفاوت رشد می کند.

کلمات کلیدی

, ضایعات, روغن سبوس برنج, کاربرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007044,
author = {فرهوش, رضا and رواقی دارانی, مریم},
title = {روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج},
booktitle = {همایش منطقه ای صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ضایعات، روغن سبوس برنج، کاربرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روغن سبوس برنج راهی برای کاهش ضایعات آسیاب برنج
%A فرهوش, رضا
%A رواقی دارانی, مریم
%J همایش منطقه ای صنایع غذایی
%D 2008

[Download]