هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران )

نویسندگان: رضا فرهوش , جواد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

3) به لحاظ لحاظ آماری اختلاف / 7 و 23 / به ترتیب 5 ) Amygdalus scoparia و شاخص اکسایش پذیری در روغن مغز SFA به USFA نسبت 98 و / 84 و 6 / 97 و 12 / 2) داشت. عدد یدی و عدد صابونی روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 32 / 4 و 75 / معنیداری با روغن زیتون (به ترتیب 61 1 درصد بود. / 5 و 60 / 177/79 بود. میزان مواد غیر صابونی که عمدتاً از ترکیبات استرولی تشکیل شده است در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 32 0تعیین شد. مقدار ترکیبات توکوفرولی و فنلی در روغن بادام وحشی (به / 5 و 49 / مقدار ترکیبات استرولی در روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 15 15 میلی- / 365 و 65 / 37 میلیگرم در کیلوگرم روغن) بود که به صورت معنی داری بالاتر از مقدار این ترکیبات در روغن زیتون ( 59 / 744 و 18 / ترتیب 98 5 درصدتعیین شد. / 4 و 18 / گرم در کیلوگرم روغن) بود. مقدار موم در دو روغن بادام وحشی و زیتون به ترتیب 08 روغن مغز، ساختار شیمیای

کلمات کلیدی

, روغن مغز, ساختار شیمیایی, زیتون , Amygdalus scoparia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007047,
author = {فرهوش, رضا and توکلی, جواد},
title = {بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روغن مغز، ساختار شیمیایی، زیتون ، Amygdalus scoparia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختار شیمیایی روغن بادام وحشی (Amygdalus scoparia) در ایران
%A فرهوش, رضا
%A توکلی, جواد
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]