آموزش و یادگیری غیررسمی , 2008-04-30

عنوان : ( بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه : توسعه و گسترش برنامه‌های تأمین رفاه اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در ارتقای توانایی‌های بالقوه یک جامعه در تحقق اهداف توسعه آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور به حساب می‌آید. امروزه کشورها برای دست‌یابی به توسعه و رفاه اجتماعی به اجرای شیوه‌های توانمندسازی متمرکز شده‌اند. توانمندسازی در واقع آموزش غیررسمی برای این مهم است که افراد، خانواده‌ها و یا سازمان به جای ماهی خوردن ماهی گرفتن را آموزش ببیند. مک ویرتر (1994) توانمندسازی را فرایندی که در آن افراد و سازمان‌هایی که ضعیف شده‌اند، آموزش ببینند تا : الف) از نیروهای پویای موجود در خود و زندگیشان آگاه شده، ب) مهارت‌ها و توانایی‌هایشان را برای افزایش کنترل‌های عاقلانه بر زندگیشان گسترش داده، ج) آن را در عمل پیاده نموده، د) بدون تجاوز به حقوق دیگران که ، هـ) با حمایت فعال سایر منابع قدرت موجود جامعه نیز همراهی می‌شود.

کلمات کلیدی

توانمند سازی آموزشهای غیررسمی زنان سرپرست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007059,
author = {کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره)},
booktitle = {آموزش و یادگیری غیررسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توانمند سازی آموزشهای غیررسمی زنان سرپرست خانوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش آموزش های غیررسمی در توانمند سازی روانی- آموزشی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره)
%A کیمیایی, سیدعلی
%J آموزش و یادگیری غیررسمی
%D 2008

[Download]