علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (1-9)

عنوان : ( طراحی و ساخت وسیله ای برای استحصال آب از مه و ابرهای قله ای )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , سپیده شعبان زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده تأمین آب مورد نیاز مردم در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از نقاط کره خاکی، علیرغم خشکی و کم بارانی، مشاهده می‌شود که معمولأ قله کوه‌ها پوشیده از ابرهای قله‌ای است و یا در مناطق پست، همیشه مه وجود دارد. بنابراین یکی از راه‌های تامین آب در چنین مناطقی، می‌تواند استحصال آب از مه و ابرهای قله‌ای باشد. به منظور امکان سنجی این فکر در عمل ، طرح جمع آوری آب از مه و ابرهای قله‌ای در بلندی‌های خراسان رضوی به اجرا در آمد. در این طرح، جمع کننده‌هایی با ابعاد و شکل‌های متفاوت وخصوصیات مورد نظر طراحی و سا خته شد. نتایج حاصل نشان داد که با ساخت جمع کننده‌های بسیار ساده، می‌توان تا حد زیادی نیاز این قبیل مناطق به آب را بر طرف نمود. میزان رطوبت هوا ، سرعت باد و ارتفاع ایستگاه در میزان آب استحصالی مؤثر است. آب حاصل از واحد حجم (متر مکعب) این جمع کننده‌ها بطور متوسط در روز های خشک می‌تواند تا 40 لیتر در روز برسد. در تمامی روز‌های مرطوب، مخزن جمع کننده‌ها معمولأ سرریز شده و به دلیل عدم امکان راهپیمایی در کوه، امکان دیدبانی میسر نبود. همچنین افزایش سطح جمع کننده در معرض مه، رابطه مستقیم با دریافت آب استحصالی دارد.

کلمات کلیدی

, ابر قله‌ای, مه, استحصال آب و جمع کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007064,
author = {موسوی بایگی, محمد and شعبان زاده, سپیده},
title = {طراحی و ساخت وسیله ای برای استحصال آب از مه و ابرهای قله ای},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {ابر قله‌ای، مه، استحصال آب و جمع کننده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت وسیله ای برای استحصال آب از مه و ابرهای قله ای
%A موسوی بایگی, محمد
%A شعبان زاده, سپیده
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]