علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (2), شماره (4), سال (2008-6) , صفحات (217-224)

عنوان : ( بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسان )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , غلامعباس فلاح قالهری , مجید حبیبی نوخندان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی فرآیندهای آب و هوایی، ابزار مناسبی در اختیار مدیران حوزه های مختلف قرار می دهد تا با در نظرگرفتن این بررسی ها، سیاست های آینده را در جهت بهینه نمودن صرف هزینه ها و امکانات بهره وری حداکثر طرح ریزی کنند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش استان خراسان بوده است. پس از بررسی های لازم و تکمیل خلاهای آماری موجود، تعداد 37 ایستگاه سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی تحت پوشش سازمان هواشناسی کشور، انتخاب و آزمون همگنی بر روی داده های بارش فصلی (دسامبر تا می) این ایستگاه ها انجام شد. سپس، سری زمانی بارش متوسط منطقه ای به روش مدل رقومی ارتفاعی محاسبه شد. در مرحله بعد، سری زمانی متوسط دمای سطح دریا و اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری در بازه های زمانی مختلف محاسبه و استاندارد شدند. آنگاه، همبستگی نشانه های پهن مقیاس اقلیمی در مناطق شاخص انتخاب شده با بارش متوسط منطقه ای در بازه زمانی دسامبر تا می، محاسبه شد. نتایج نشان دهنده ارتباط تغییرات دمای سطح دریا، در مناطقی نظیر دریای سیاه در بازه سپتامبر تا نوامبر، سیبری در بازه ژوئن تا نوامبر، شمال خلیج فارس در ماه نوامبر، دریای شمال در بازه اکتبر تا نوامبر و ایسلند، جنوب دریای سرخ و غرب مدیترانه در بازه اگوست تا نوامبر با تغییرات بارش متوسط منطقه می باشد. همجنین نتایج نشان دهنده ارتباط تغییرات اختلاف دمای سطح دریا و سطح 1000 میلی باری با بارش منطقه در مناطقی مانند گرینلند در بازه ژولای تا نوامبر، ایسلند در بازه ژوئن تا نوامبر، دریای لابرادور در بازه زمانی اگوست تا نوامبر و شمال خلیج فارس در دوره اکتبر تا نوامبر می باشد

کلمات کلیدی

, بارش , سیگنال های هواشناسی, تغییرات دما, تغییرات فشار, سطح دریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007068,
author = {موسوی بایگی, محمد and فلاح قالهری, غلامعباس and مجید حبیبی نوخندان},
title = {بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {4},
month = {June},
issn = {1028-3099},
pages = {217--224},
numpages = {7},
keywords = {بارش ، سیگنال های هواشناسی، تغییرات دما، تغییرات فشار، سطح دریا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط نشانه های پهن مقیاس اقلیمی با بارش خراسان
%A موسوی بایگی, محمد
%A فلاح قالهری, غلامعباس
%A مجید حبیبی نوخندان
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]