اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2008-05-31

عنوان : ( مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان )

نویسندگان: محمود فرخی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاز طبیعی یکی از عمده‌ترین منابع تأمین انرژی در کشور بوده و مزایای فراوان آن، مصرف آن را در سال‌های اخیر به میزان زیادی افزایش داده است. با پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی در سال‌های آتی، مسئولین قادر خواهند بود تا در امر سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی و تدارک امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت تهیه و تأمین گاز طبیعی مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرفی، واقع‌بینانه‌تر عمل نمایند. از این رو، در این مطالعه پیش‌بینی میزان تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان در یک افق پنج ساله مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور متغیرهایی همچون تعداد مشترکین گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی استان و قیمت گاز طبیعی به عنوان متغیرهای اثر گذار بر مصرف گاز طبیعی انتخاب و از دو مدل خطی و لگاریتمی- خطی جهت مدل‌سازی استفاده شده است. مدل به دست آمده از متغیرهای اشاره شده نتوانست به خوبی رفتار مصرف گاز طبیعی را در سال‌های مورد مطالعه (1374 تا 1385) پیش‌بینی کند، از این رو یک متغیر دیگر مثل روند به منظور لحاظ کردن تأثیر متغیرهای ناشناخته‌ی اثر گذار بر مصرف گاز طبیعی به مجموعه‌ی متغیرهای توضیحی مدل اضافه گردید و مدل لگاریتمی- خطی نتیجه‌ی مطلوبی ارائه نمود. مدل نهایی که با استفاده از تکنیک رگرسیون گام به گام به دست آمده است نشان می‌دهد که مصرف گاز طبیعی در استان خراسان طی سال‌های مورد مطالعه به قیمت آن و تولید ناخالص داخلی استان وابسته نبوده است. در نهایت، میزان تقاضای گاز طبیعی در پنج سال آینده با در نظر گرفتن سه سناریوی فرضی برای پیش‌بینی متغیرهای توضیحی موجود در مدل، برآورد گردیده است.

کلمات کلیدی

تقاضای گاز طبیعی مدل اقتصاد سنجی روند مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007084,
author = {فرخی, محمود and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان},
booktitle = {اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2008},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {تقاضای گاز طبیعی مدل اقتصاد سنجی روند مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان
%A فرخی, محمود
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2008

[Download]