دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , رضا پور فتح الله , میثم وحیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شبیه سازی کامپیوتری خطوط لوله منطقهی چهار عملیات انتقال گاز کشور به دو صورت پایا و دینامیکی انجام گرفته است. در شبیه سازی صورت گرفته، خط لوله اصلی انتقال گاز از پالایشگاه Hysys توسط بسته نرم افزاری خانگیران تا ایستگاه تقویت فشار رامسر بطول ١٠٦٥ کیلومتر همراه با ایستگاههای تقویت فشار موجود در مسیر(رضوی، فاروج، قلعه جیق، نکا و نور) در نظر گرفته شده است. همچنین از مقادیر متوسط مصرف شهرهای موجود در مسیر انتقال مربوط به زمستان ١٣٨٥ در شبیه سازی استفاده شده است. نتایج حاصله از شبیه سازی حالت پایا از کیلومتر صفر (پالایشگاه) تا ایستگاه تقویت فشار نکا، همخوانی قابل قبولی با مقادیر فشار گزارش شده توسط واحد دیسپچینگ شرکت گاز دارد. بهرحال نتایج شبیه سازی از ایستگاه تقویت فشار نکا تا ایستگاه تقویت فشار رامسر دارای خطای قابل توجهی (حدود ٢٠ درصد) می باشد. علت اصلی این موضوع در اختیار نبودن مقادیر مصرف اکثر انشعابات استان مازندران می باشد. نتایج حاصله از شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز منطقه چهار نیز بطور کیفی با روند تغییرات فشار و دبی در خطوط لوله سازگار می باشد. بهرحال با توجه به در اختیار نبودن الگوی مصرف گاز مربوط به انشعابات، مقایسه کمی نتایج حاصله از شبیه سازی دینامیکی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.

کلمات کلیدی

خطوط لوله انتقال گاز شبیه سازی حالت پایا شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007105,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and رضا پور فتح الله and میثم وحیدی},
title = {شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خطوط لوله انتقال گاز شبیه سازی حالت پایا شبیه سازی دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A رضا پور فتح الله
%A میثم وحیدی
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]