سومین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران , 2000-06-05

عنوان : ( بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس )

نویسندگان: حسین انصاری , مجید میرلطیفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب ...

کلمات کلیدی

تنش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007132,
author = {انصاری, حسین and مجید میرلطیفی},
title = {بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس},
booktitle = {سومین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2000},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنش آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس
%A انصاری, حسین
%A مجید میرلطیفی
%J سومین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2000

[Download]