دومین همایش ملی فضای سبز شهری , 2005-06-29

عنوان : ( راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز )

نویسندگان: حسین انصاری , نرگس رجب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طول تاریخ آب به عنوان یک فاکتور مهم در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع بوده است. آب در گذشته و نیز در آینده، به عنوان کلید تعیین کننده رشد جمعیت وتوزیع آن، توسعه اقتصادی، سازماندهی سیاسی و اجتماعی و کیفیت زندگی و حیات می‌باشد. کمبود آب، کیفیت نامناسب آن و به تبع آن افت کیفیت فضای سبز در محیط شهری و نهایتآ کیفیت زندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، بزرگترین چالش محیطی در قرن 21 بوده که متولیان شهرها را به مبارزه می‌طلبد. به همین منظور با ارائه تکنیک‌های جدید توسعه فضای سبز زیبا، با هدف منفعت رسانی به محیط و حداکثر صرفه‌جویی در مصرف آب و ذخیره سازی آب، سعی شده تا با کمک به ذینفعان در آبیاری فضای سبز شهری و درخواست کمک از آنها، این چالش تا حد امکان مرتفع گردد. در این مقاله سعی شده برای رسیدن به این هدف و ایجاد فضای سبز زیبا بر مبنای تکنیک‌های جدید، بهینه‌ترین راهبردهای مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز(5 راهبرد بهینه) ارائه گردد. همچنین سعی شده تا با ارائه راهکارهای علمی کاربردی متناسب با هر راهبرد(5 راهکار عملی)، طراحی، نصب، نگهداری، تعمیر و مدیریت سیستم‌های آبیاری فضای سبز را تا حد امکان تسهیل کرد.

کلمات کلیدی

, فضای سبز , راهبرد بهینه , راهکار مدیریتی _ آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007133,
author = {انصاری, حسین and رجب زاده, نرگس},
title = {راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز},
booktitle = {دومین همایش ملی فضای سبز شهری},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فضای سبز - راهبرد بهینه - راهکار مدیریتی _ آبیاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز
%A انصاری, حسین
%A رجب زاده, نرگس
%J دومین همایش ملی فضای سبز شهری
%D 2005

[Download]