سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش , 2008-12-06

عنوان : ( بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد )

نویسندگان: غلامحسین مروج , زهره اف شهرکی , مجید عزیزی ارانی , فرنوش یغمایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر سمیت تنفسی دو گونه گیاهی هل و زیره سیاه کرمانی روی حشرات بالغ شپشه آرد بررسی شد. اسانس ها از بذور گیاهان مذکور توسط دستگاه اسانس گیر شیشه ای مدل Clevenger استخراج شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که این دو اسانس روی حشرات بالغ شپشه آرد سمیت تنفسی بالایی دارند. مرگ و میر حشرات بالغ 7-1 روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت و زمان قرار گرفتن در معرض اسانس ها افزایش یافت. در هر دو اسانس، افراد جنس نر در مقایسه با افراد جنس ماده حساسیت بیشتری به سمیت تنفسی از خود بروز دادند. همچنین سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه روی حشرات بالغ شپشه آرد در هر دو جنس بیشتر از اسانس هل بود. میزان LC50 اسانس زیره پس از 24 ساعت قرار گرفتن حشرات بالغ در معرض بخارات این اسانس در افراد نر و ماده به ترتیب 59/7 و 90/9 میکرولیتر بر لیتر هوا (µl.L-1) بود. میزان این مقادیر برای اسانس هل در افراد نر و ماده به ترتیب 92/22 و 63/30 میکرولیتر بر لیتر هوا (µl.L-1) بدست آمد. این نتایج نشان می دهند اسانس های هل و زیره سیاه، منابع مؤثر بیولوژیکی هستند که می توانند برای حفاظت غلات انبار شده از آلودگی توسط شپشه آرد به کار شوند.

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, سمیت تنفسی, زیره سیاه, هل, آفات انباری, شپشه آرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007157,
author = {مروج, غلامحسین and اف شهرکی, زهره and عزیزی ارانی, مجید and یغمایی, فرنوش},
title = {بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد},
booktitle = {سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسانس های گیاهی، سمیت تنفسی، زیره سیاه، هل، آفات انباری، شپشه آرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد
%A مروج, غلامحسین
%A اف شهرکی, زهره
%A عزیزی ارانی, مجید
%A یغمایی, فرنوش
%J سخنرانی به مناسبت هفته پژوهش
%D 2008

[Download]