چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21

عنوان : ( تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی

کلمات کلیدی

, غلظت عصاره های کمپوست فصلی , شاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007172,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {غلظت عصاره های کمپوست فصلی ، شاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی
%A آستارائی, علیرضا
%J چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
%D 2008

[Download]