هیجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , حمید طاهرپورکلانتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه با استفاده از مدل Mixed Integer Linear Programming (MILP) به دنبال به دست آوردن برنامه تولیدی هستیم که هزینه های تولید کننده را حداقل می کند. این الگو با در نظر گرفتن تمام هزینه های مد نظر مدیر، مقادیر تولید محصولات مختلف را در هر روز از افق زمانی، ساعات لازم برای تولید هر محصول و موجودی انبار در انتهای هر روز را بر اساس میزان تقاضا، موجودی انبار برنامه ریزی شده و زمان لازم برای تغییر خط تولید به دست می آورد. نتایج به دست آمده در این الگو برنامه زمانی جامعی برای تولید در هر روز را به دست می دهد.

کلمات کلیدی

, زمان‌بندی بهینه, تولید کیک و کلوچه, برنامه‌ریزی ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007176,
author = {کهنسال, محمدرضا and طاهرپورکلانتری, حمید},
title = {زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زمان‌بندی بهینه، تولید کیک و کلوچه، برنامه‌ریزی ترکیبی خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان‌بندی بهینه خط تولید کیک و کلوچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی ترکیبی خطی
%A کهنسال, محمدرضا
%A طاهرپورکلانتری, حمید
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم وصنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]