پنجمین کنگره ماشینهای کشاورزی , 2008-10-15

عنوان : ( استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , حمید طاهرپورکلانتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه یک مدل سیستمی برای انتخاب سطح بهینه مکانیزاسیون برحسب قابلیت‌های فنی بررسی شده است. مدل بهینه‌سازی یک مدل برنامه‌ریزی ترکیبی غیرخطی MINLP است که به وسیله نرم‌افزار Lingo8 حل شده است. در این مدل سعی شده تا با توجه به تمامی هزینه‌های ثابت و متغیر مربوط به استفاده از ماشین‌آلات خاک‌ورزی را به گونه‌ای حداقل کنیم که تمامی نیازها و محدودیت‌های مربوط به کشت محصولات مختلف برآورده شود. این مدل برای یک مزرعه که شامل دو محصول گندم و جو بوده، طراحی شده است. خروجی مدل شامل اندازه ماشین‌آلات مورد استفاده، تعداد تراکتور و همچنین توان تراکتورهای مورد استفاده می‌باشد. حداقل‌سازی هزینه براساس محدودیت‌هایی از قبیل، ساعات کاری نیروی کار در دسترس، ساعات در دسترس استفاده از ماشین‌ها و تراکتور،قابلیت انجام عملیات‌ها، زمان انجام عملیات‌ها و ترتیب عملیات‌ها انجام گرفته است.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی, اندازه بهینه ماشین آلات, مکانیزاسیون, مدیریت ماشین آلات کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007177,
author = {کهنسال, محمدرضا and طاهرپورکلانتری, حمید},
title = {استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات},
booktitle = {پنجمین کنگره ماشینهای کشاورزی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی، اندازه بهینه ماشین آلات، مکانیزاسیون، مدیریت ماشین آلات کشاورزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از برنامه ریزی ترکیبی غیر خطی (MINP) در تعیین اندازه بهینه ماشین آلات
%A کهنسال, محمدرضا
%A طاهرپورکلانتری, حمید
%J پنجمین کنگره ماشینهای کشاورزی
%D 2008

[Download]