سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13

عنوان : ( تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی

کلمات کلیدی

, شیرابه زباله شهری , گیاه شاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007178,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی},
year = {2008},
location = {خوراسگان-اصفهان, ايران},
keywords = {شیرابه زباله شهری ، گیاه شاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی
%A آستارائی, علیرضا
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
%D 2008

[Download]