دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18

عنوان : ( اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو

کلمات کلیدی

, نسبت های کلر به سولفات , کار آیی کود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007183,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2008},
location = {تهران(کرج), ايران},
keywords = {نسبت های کلر به سولفات ،کار آیی کود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو
%A آستارائی, علیرضا
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2008

[Download]