سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , سمانه سادات همراز , حسن احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه طرح ایجاد یک واحد گاوداری گاو شیری اصیل هلشتاین و براون سوئیسی با ظرفیت 100 راس واقع در شهرستان گناباد بخش بجستان مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی اقتصادی این طرح از روشهای ارزش کنونی، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازگشت داخلی استفاده شده است. نتایج نشان داد که اجرای این طرح توجیه اقتصادی دارد.

کلمات کلیدی

, ارزش کنونی, نسبت منفعت به هزینه, نرخ بازگشت داخلی, گاوداری گاو شیری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007184,
author = {کهنسال, محمدرضا and همراز, سمانه سادات and حسن احمدی},
title = {ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {ارزش کنونی، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازگشت داخلی، گاوداری گاو شیری، گناباد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد
%A کهنسال, محمدرضا
%A همراز, سمانه سادات
%A حسن احمدی
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]