کشاورزی-پردیس ابوریحان, سال (2006-6)

عنوان : ( اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در متن PDF موجود است

کلمات کلیدی

, شیرابه, فلفل, عنتصر پر مصرف, خصوصیات خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007190,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل},
journal = {کشاورزی-پردیس ابوریحان},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1562-5524},
keywords = {شیرابه،فلفل،عنتصر پر مصرف،خصوصیات خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل
%A آستارائی, علیرضا
%J کشاورزی-پردیس ابوریحان
%@ 1562-5524
%D 2006

[Download]