سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13

عنوان : ( تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز )

نویسندگان: امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز

کلمات کلیدی

فعالیت آنزیمی نیتروژن فسفر سرب و روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007197,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فعالیت آنزیمی نیتروژن فسفر سرب و روی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر غنی سازی لجن فاضلاب شهری بر فعالیت آنزیم اوره آز
%A لکزیان, امیر
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
%D 2008

[Download]