فرایند نو, شماره (13), سال (2008-5) , صفحات (61-73)

عنوان : ( شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , یونس دادمحمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مخازن موجود در منطقه سرخس مقداری میعانات گازی استحصال می شود که بیشتر به عنوان حلال به فروش می رسد. در این مقاله شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه به منظور راه اندازی و بهینه سازی شرایط عملیاتی واحد صورت گرفته است

کلمات کلیدی

شبیه سازی میعانات گازی تقطیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007224,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and یونس دادمحمدی},
title = {شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا},
journal = {فرایند نو},
year = {2008},
number = {13},
month = {May},
issn = {1735-6466},
pages = {61--73},
numpages = {12},
keywords = {شبیه سازی میعانات گازی تقطیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A یونس دادمحمدی
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2008

[Download]