همایش بین المللی شیخ شهاب الدین سهروردی , 2001-11-29

عنوان : ( دلایل امکان تناسخ از نظر سهروردی )

نویسندگان: سعید نظری توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی دلایل امکان پذیری و امکان ناپذیری تناسخ از نظر سهروردی

کلمات کلیدی

تناسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007233,
author = {نظری توکلی, سعید},
title = {دلایل امکان تناسخ از نظر سهروردی},
booktitle = {همایش بین المللی شیخ شهاب الدین سهروردی},
year = {2001},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {تناسخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دلایل امکان تناسخ از نظر سهروردی
%A نظری توکلی, سعید
%J همایش بین المللی شیخ شهاب الدین سهروردی
%D 2001

[Download]