پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی به انگل های گوارشی در سوارکاری های اطراف مشهد )

نویسندگان: مائده پاکزادشهابی , حسن برجی , مجتبی ادیب نیشابوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه میزان آلودگی تعدادی از اسبهای اسبداریهای اطراف مشهد با کمک آزمایش تخم کرم مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آزمایش تخم کرم, اسب , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007252,
author = {پاکزادشهابی, مائده and برجی, حسن and ادیب نیشابوری, مجتبی},
title = {بررسی میزان آلودگی به انگل های گوارشی در سوارکاری های اطراف مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمایش تخم کرم-اسب -مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی به انگل های گوارشی در سوارکاری های اطراف مشهد
%A پاکزادشهابی, مائده
%A برجی, حسن
%A ادیب نیشابوری, مجتبی
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]