پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2008-04-26

عنوان : ( بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد )

نویسندگان: سیدرامین مسعودی راد , مائده پاکزادشهابی , حسن برجی , غلامرضا رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این بررسی میزان آلودگی انگلی تعدادی از شترمرغ های پرورشی در اطراف شهر مشهد با آزمایش تخم کرم مورد مطالعه قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آلودگی انگلی دستگاه گوارش, شتر مرغ, آزمایش تخم کرم, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007254,
author = {مسعودی راد, سیدرامین and پاکزادشهابی, مائده and برجی, حسن and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی انگلی دستگاه گوارش-شتر مرغ-آزمایش تخم کرم-مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش شترمرغ در گله های پرورشی اطراف شهر مشهد
%A مسعودی راد, سیدرامین
%A پاکزادشهابی, مائده
%A برجی, حسن
%A رزمی, غلامرضا
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2008

[Download]