همایش تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی , 2006-03-01

عنوان : ( تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟ )

نویسندگان: مقصود امین خندقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به نظر می‌رسد که تمرکز زدایی در آموزش و پرورش بطور اعم وبرنامه ریزی درسی بطور اخص در دهه‌های گذشته یک روند جهانی باشد.

کلمات کلیدی

, تمرکز, عدم تمرکز, برنامه درسی, نیاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007255,
author = {امین خندقی, مقصود},
title = {تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟},
booktitle = {همایش تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی},
year = {2006},
location = {دانشگاه شهید باهنر کرمان, ايران},
keywords = {تمرکز، عدم تمرکز، برنامه درسی، نیاز سنجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی: راه حلی جهان شمول یا وابسته به موقعیت؟
%A امین خندقی, مقصود
%J همایش تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی
%D 2006

[Download]