پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2009-02-12

عنوان : ( بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان )

نویسندگان: مسعود طهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعد از استفاده از پوشش های سرامیکی در ایمپلنت های دندانی به دلایل مختلف از جمله سازگاری زیستی با استخوان، فقدان بافت فیبری در محل اتصال ایمپلنت و نیز اتصال محکم تر پوشش با استخوان، امروزه استفاده از مواد هدفمند در ایمپلنت های دندانی برای دست یابی به موفقیت کلینیکی بیشتر مطرح می باشد. هدف این مقاله، بهینه سازی توزیع تنش های ایجاد شده در سطح مشترک استخوان – ایمپلنت، ناشی از بارهای وارده به یک نوع خاص از ایمپلنت دندانی است. در این مقاله از بیو ماده جدید Col/HAP به صورتFGM استفاده شده است. برای تحلیل تنش ایجاد شده در استخوان، از تحلیل المان محدود دو بعدی توسط نرم افزار Ansys 10.0 و همچنین تحلیل المان محدود سه بعدی توسط نرم افزار Cosmos Works استفاده شده است. FGM در دو جهت شعاعی و محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از ایمپلنت FGM در جهت های محوری و شعاعی، تنش حداکثر در استخوان اسفنجی به ترتیب 35/0 و7/0 تنش حداکثر ایجاد شده در استخوان در ایمپلنت دندانی تیتانیومی مرسوم می باشد.

کلمات کلیدی

, ایمپلنت دندانی, توزیع تنش, استخوان, مواد هدفمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007256,
author = {طهانی, مسعود},
title = {بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایمپلنت دندانی، توزیع تنش، استخوان، مواد هدفمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر استفاده از مواد هدفمند (FGMs) در ایمپلنتهای دندانی بر تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- استخوان
%A طهانی, مسعود
%J پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2009

[Download]