سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2009-01-13

عنوان : ( آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث )

نویسندگان: یاسر دامچی , جواد ساده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث

کلمات کلیدی

, حفاظت, قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007271,
author = {دامچی, یاسر and ساده, جواد},
title = {آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث},
booktitle = {سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حفاظت- قابلیت اطمینان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز تاثیر نرخ خرابی رله پشتیبان بر زمان تست دوره ای سیستم حفاظتی با استفاده از مدل درخت حوادث
%A دامچی, یاسر
%A ساده, جواد
%J سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2009

[Download]