سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2009-01-13

عنوان : ( طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه )

نویسندگان: مرضیه نقدی , جواد ساده , مجتبی نظام محله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه

کلمات کلیدی

حفاظت دیستانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007273,
author = {نقدی, مرضیه and ساده, جواد and مجتبی نظام محله},
title = {طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه},
booktitle = {سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حفاظت دیستانس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح حفاظت دیستانس جدیدی در خطوط انتقال سه پایانه
%A نقدی, مرضیه
%A ساده, جواد
%A مجتبی نظام محله
%J سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2009

[Download]