سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2009-01-13

عنوان : ( فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته )

نویسندگان: سیدشهاب الدین محمودی اول , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته

کلمات کلیدی

حفاظت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007274,
author = {محمودی اول, سیدشهاب الدین and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته},
booktitle = {سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حفاظت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوائی و کابلی توسط امواج سیار و ضریب هبستگی تعمیم یافته
%A محمودی اول, سیدشهاب الدین
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2009

[Download]