بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2008-12-10

عنوان : ( هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: مهدی رجائی , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

هماهنگی رله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007275,
author = {رجائی, مهدی and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هماهنگی رله ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T هماهنگی بهینه رله های دیستانس و اضافه جریان با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A رجائی, مهدی
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2008

[Download]