شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2008-05-14

عنوان : ( شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت )

نویسندگان: جواد ساده , الیاس رخشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت

کلمات کلیدی

شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007286,
author = {ساده, جواد and الیاس رخشانی},
title = {شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت
%A ساده, جواد
%A الیاس رخشانی
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2008

[Download]