شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی )

نویسندگان: مرضیه نقدی , جواد ساده , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی

کلمات کلیدی

ادوات FACTS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007287,
author = {نقدی, مرضیه and ساده, جواد and قاضی, رضا},
title = {فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادوات FACTS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS موازی
%A نقدی, مرضیه
%A ساده, جواد
%A قاضی, رضا
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]