بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران , 2007-11-18

عنوان : ( مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران )

نویسندگان: محمّد فرشاد , جواد ساده , حبیب رجبی مشهدی , سید مجتبی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله

کلمات کلیدی

بازار برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007290,
author = {فرشاد, محمّد and ساده, جواد and رجبی مشهدی, حبیب and سید مجتبی روحانی},
title = {مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل پیشنهادی بازار رزرو برای سیستم تجدید ساختار یافته ایران
%A فرشاد, محمّد
%A ساده, جواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A سید مجتبی روحانی
%J بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق ایران
%D 2007

[Download]